Show English

Copyright

De data die getoond wordt op deze website zoals tekst, afbeeldingen, foto's, grafisch materiaal, (trade)names, logo's, merk(namen) zijn bezit van (en/of gelicenseerd door) Kim Houtzager/ Kitty ‘Kitt’ Ocean/ Whisper Shadowhunter (WS), en worden beschermd door copyright, verkregen rechten, licenties, merknaambescherming en/of andere vormen van intellectueel recht. Het bekijken van deze webpagina verleent geen rechten aan derden en zijn niet overdraagbaar aan de bezoeker van deze website. Niets van deze website mag gedupliceerd worden of gebruikt worden voor (commerciële) doeleinden zonder geschreven toestemming van de eigenaar Kim Houtzager.

Deze website is gemaakt door gebruik te maken van Notepad, Notepad++ en Adobe Photoshop 7.0 (Afbeeldingen). Portfoliogallerijen gecreëerd met Galeria.

Voor vragen kunt u e-mailen naar .

De werken van Kim Houtzager zijn geregistreerd bij Pictoright en LIRA.